معرفی


شركت تهيه و توليد فرش آستان قدس رضوي (سهامي خاص) در تاريخ 23/12/1360 بصورت شركت سهامي خاص تأسيس گرديده و تحت شماره 2502 بتاريخ 31/1/1361 در اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 مشهد به ثبت رسيده و از تاريخ 1/5/1362 مورد بهره برداري قرار گرفته است .

مركز اصلي شركت در مشهد خيابان خسروي نوـ نمايشگاه شركت فرش آستان قدس رضوي و كارگاههاي توليدي در مشهد ـ خيابان سرخس ـ جاده كنه بيست كيلومتر 14 و كيلومتر 3 كاشمر ـ جنب روستاي تربقان واقع شده است .