مأموریت


شرکت فرش آستان قدس رضوی از معروفترین و بزرگ ترین شرکت های متمرکز تولید فرش دستباف نفیس در خاور میانه می باشد مأموریت اصلی ما تولید فرش دستباف به منظور تأمین نیاز رواق های حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا (ع ) و تداوم حضور در بازار های جهانی فرش دستباف است هدف متعالی شرکت از این فعالیت اشاعه فرهنگ اصیل ایرانی و در کنار آن کسب درآمد مناسب می باشد که شرکت برای نیل به این مقصود از اعتبار برند « شرکت فرش آستان قدس رضوی » و نیز دارایی های مناسب در اختیار بهره می جوید .