چشم انداز


شرکت فرش آستان قدس رضوی در افق چشم انداز دارای جایگاه متعالی با ویژگی های زیر می باشد :

1ـ مرجع تولید و اشاعه نقوش و اصالت های فرش ایرانی

2 ـ تأمین کننده مواد اولیه مرغوب و اصیل در گستره ای به وسعت ایران

3 ـ واحد معتبر و متمرکز تولید فرش دستباف نفیس بویژه با ابعاد بزرگ و رنگ آمیزی گیاهی به لحاظ کمیت و کیفیت در ایران

4 ـ آماده پذیرش نمایندگی فروش در کشورهای طالب فرش ایرانی

5 ـ یادآور ویژگی های فرش قدیم ایران در دنیا به لحاظ ارزش های معنوی و مادی آن